Bli Medlem

Har du lyst til å se nærmere på Nanbudo, eller bli medlem?
Vi har åpne lokaler med fin tilskuerplass hvis du er nysgjerrig og har lyst til å se på kampkunsten.

Adressen er:
Hystadveien 21 , Låven på Pukkestad gård, 2 etasje.

Har du lyst til å prøve, så kontakt:
Leder Michael Swerin:  992 39533, Epost: d-micsw@online.no

Eller:
-Teknisk leder Thomas Aasen: 92269477 – thomas.aasen@sandefjordbredband.net

-Hovedtrenere

Voksen/Ungdom

Roy Kristoffersen 90766463 rkr(at)dnvgl.com

Barnepartier

Christoffer Kristoffersen 99010841 christokristo@gmail.com

Ki parti

Nina Wiik: 95930386 – ninawiik@online.no


Priser
Treningskontingent nøkkel:

Pr semester:
Treningskontigent (pr semester)
Voksne fra 13 år: kr 950,-
Barn: kr 650,-
Pr år:
Lisens og Forsikring: (pr år)
Voksne fra 13 år: kr 450,-
Barn kr 350,-

Innbetaling til:
Sandefjord Nanbudoklubb
c/o Thomas Børresen
Haugarveien 16
3242 Sandefjord
Kontonr: 7166.05.78182

Kommentarer

Ett kommentar til “Bli Medlem”