Utleie av lokaler

Etter beslut i styre har vi numere kun utleie til medlemmer.

Michael Swerin, Leder