Nanbudo ordliste

Ashi barai Sveip
Barai Blokkering
Budo Fellesbetegnelse på ulike kampformer – “Stridskunstens vei”
Bunkai Teknikkanalyse, forsvar
Chokusen Rett frem
Chudan Midtregion (mellomgulv, mave)
Chudan uke Blokk for mageregion.
Dachi Stilling
Dan Grad, nivå
Do Vei retning
Dojo Treningslokale (“plassen for studiet av veien”)
Doshu Mester av do (veien)
Furiage Sirkelbevegelse med armene vertikalt, svingblokk oppover
Gedan 1.nedadgående 2.omr. på kroppen nedenfor beltestedet
Gedan barai Nedadgående blokk
Geri Spark
Gi Treningsdrakt
Hachimaki Tørkle, svettebånd
Hidari Venstre
Irimi Gå igjennom
Jodan Høy, øvre – hoderegionen
Jodan tsuki Slag retning hoderegionen
Jodan uke Høy blokk
Kaiten Sirkulær
Kakato Hæl
Kakato dachi Stående stilling med tyngdepunkt på bakre bein, fremre bein strakt på hæl
Kamaete Zenkutsu dachi med gard kampstilling
Kata Form, øvelsesmønster (“imaginær kamp”)
Kansetsu Ledd
Kansetsu geri Spark mot kne- el. hofteledd
Kiritsu Stå opp – reise seg opp
Ki Mental indre energi, kraft
Kiai Kamprop – brukes samtidig med teknikken og slik at muskulaturen blir låst maksimalt i kontaktøyeblikket
Kyu Grad, fargede belter
Mae Forfra, forlengs, forover
Mae geri Frontspark
Mae ukemi Fallteknikk fremover
Mawashi Sirkel, bue
Mawashi geri Spark i bue
Migi Høyre
Mikazuki geri Sidespark i front retning motsatt hånd (Taki i Ki Nanbu Taiso)
Mitsu no chikara De tre kreftene
Moto no ichi Tilbake til utgangsstilling
Musubi dachi Stilling rett opp med hælene sammen (føttene i 45 grader)
Ki Nanbu Taiso Oppvarming av kropp og sinn
Neko ashi dachi Stående stilling “sittende” med tyngdepunkt på bakre ben og fremre fot på tåballen
Ni rei Hils i retning…..
Nio dachi Iwa (kun benstillingen)
Ossu Hilsningsord, respons på en korrigering el. beskjed
Otagai ni rei Felles hilsen til hverandre
Rei Bukk
Ritsu rei Stående hilsen
Seikoza Sittende meditasjon
Seiza Knesittende hvilestilling
Sensei Lærer
Shiko dachi Sumostilling
Tsuri ashi Å “slide” fremover med det forreste benet
Tatami Matte i dojo
Tenshin Unnvikende teknikk
Tenshin jodan uke Unnvikelse med høy blokk (mot tsuki)
Tenshin gedan barai Unnvikelse med lav blokk (mot mae geri)
Tsuki Slag
Ukemi Fallteknikk
Ushiro Bakover
Yame Ferdig, stopp
Yoi Klar
Zenkutsu dachi Kamaete (kun benstillingen)NANBUDO MITSU NO CHIKARA
Chikarada Kraft
Yuki da Mot
Shinnen da Overbevisning
Ichi 1 Ichiban Første
Ni 2 Niban Andre
San 3 Sanban Tredje
Shi 4 Yonban Fjerde
Go 5 Goban Femte
Roku 6 Rokuban Sjette
Sichi 7 Nanaban Syvende
Hachi 8 Hachiban Åttende
Ku 9 Kuban Niende
Ju 10 Juban Tiende