Hva er Nanbudo

Nanbudo er en kampsport med røtter i karate og aikido skapt og videreutviklet av japaneren Yoshinao Nanbu (1943-2020). Som verdensmester i karate på 1960-tallet ønsket han å utvikle kampkunsten til en metode som vektlegger balanse og harmoni.

 Ki Nanbu Taiso inneholder på mange måter kjernen i Nanbudo. Dette er en øvelse delt opp i 10 sekvenser som imiterer energier i naturen som bølger, vind, fossefall og annet. Benyttet i sin rolige form kan Ki Nanbu Taiso benyttes som oppvarming og åndedrettsteknikk. Samtidig utgjør de ulike bevegelsene prinsipper for selvforsvar som benyttes i trening med en eller flere partnere.

 Selve kamptreningen, budoho består av hovedkomponentene sotai / randori der en øver kodete og fri sparring med partner(e). Kata utføres alene som et mønster av kombinasjoner mot en tenkt motstander, eller også som bunkai der en omsetter teknikkene til praktiske situasjoner.

 Kidoho utgjør et annet viktig element som består av rolige bevegelser og oppmerksomhetstrening. Her retter en fokus mot indre energi i øvelser en utfører alene eller med partner.