Hva er Nanbudo

Nanbudo er en martial art (kampkunst) som kombinerer selvforsvar, mosjon og mental utvikling. Det er ikke selve kampen som er det vesentlige i Nanbudo, men kunsten, selvforsvaret og filosofien.

Nanbudo søker å skape harmoni og balanse mellom kropp og sinn så vel i vårt daglige virke som i kampsituasjoner.

De grunnleggende treningsprinsippene i Nanbudo består først og fremst av pusteteknikker, helseøvelser, meditasjon, bruk av ki-energi og selvforsvar.

Selvforsvaret i Nanbudo består av mange teknikker, men hovedprinsippet er at i stedet for å møte hardt mot hardt skal utøveren vike når angrepet kommer, for så å benytte motstanderens kraft i eget forsvar.
Nanbudo inneholder også øvelser i selvforsvar mot hverdagens stress og mas.

Filosofien i Nanbudo øker den enkeltes innsikt i seg selv, ved hjelp av Nanbudoens grunnsetninger økes den psykiske kapasitet.

Nanbudoen’s grunnsetninger:
Kraft – Mot – Overbevisning
Shikarada – Yukida – Shinnenda

Nanbudoen’s syv krefter:
– Fysisk Styrke – Aktivitet for hele kroppen, styrke, smidighet, koordinasjon, balanse.
– Psykisk styrke – Takle stress og utfordringer og flytte egne grenser.
– Handlekraft – Styrke til å gjennomføre planer og prosjekter.
– Dømmekraft – Trygghet til å bedømme situasjoner bedre.
– Ki – Positiv energi.
– Intellektuell kapasitet – Bedre konsentrasjon.
– Livskraft – Bli glad og fornøyd både innvendig og utvendig.

Organisasjon:
Nanbudo ble lansert på verdensbasis i 1978 og trenes i dag organisert i mange land.

Grunlegger Nanbu Doshu Soke lever i Paris , og vidreutvikler nanbudoen kontinuerlig.